Vì sao người Đan Mạch lại sử dụng tiền lương đầu tiên để mua… ghế?

Đó là tiêu đề của cuốn sách mà mình đã dành cả buổi sáng hôm nay ngồi đọc ở cafe (tiêu đề gốc tiếng Nhật: “なぜデンマーク人は初任給でイスを買うのか?”). Nó cuốn hút đến nỗi mình gần như quên cả thời gian, để rồi khi mở điện thoại ra thì đã là 11 giờ hơn. Bên trong cuốn sách này có […]

Read More