9 điều người thành công thường làm

Tháng 9 này, mình muốn giới thiệu đến các bạn một cuốn sách rất hay, với tiêu đề tiếng Anh là “Nine Things Successful People Do Differently” của tiến sĩ Heidi Grant Halvorson. Bà là một nhà tâm lý học xã hội, nghiên cứu chuyên sâu về khoa lãnh đạo và động lực. Cuốn sách […]

Read More