Tháng 11, đọc gì? Xem gì? Nghe gì?

ĐỌC GÌ? Thiền định mỗi ngày – Christophe Andre Cuốn sách này giống như là một cẩm nang chỉ dẫn dành cho những ai mới bắt đầu thực hành thiền định, cũng như là những người muốn đi sâu vào thực hành. Bản thân mình đã tập thiền được 4 năm nay rồi, nhưng vẫn […]

Read More