Tháng 1, đọc gì? Xem gì? Nghe gì?

Happy New Year! Dưới đây là một số gợi ý về những cuốn sách bạn có thể đọc, những gì bạn có thể xem, và playlist bạn có thể nghe trong tháng đầu tiên của năm 2022. Hi vọng là bài viết khai bút đầu năm này sẽ có ích! ĐỌC GÌ? 1. HOW WE […]

Read More