Master Thesis #1 – It’s Just The Beginning

Deadline đã trở lại, và lợi hại hơn trước. Gần đến cuối năm cũng là thời điểm mình phải chốt xong đề tài luận văn thạc sĩ (master thesis). Lần đầu mình thuyết trình về đề tài luận văn (master thesis proposal) là vào cuối tháng 8, tức là cách đây đã 3 tháng. Thời […]

Read More