Một ngày làm việc ở Co-Working Space

   Co-working Space là một không gian làm việc chung, giống như là một văn phòng công ty vậy. Tuy nhiên những người đến đây là những cá nhân từ những công ty, tổ chức khác nhau, hay đơn thuần là một freelancer.

   Ngày hôm nay mình đã có cơ hội được ngồi ở một co-working space từ sáng đến chiều, và mình phải nói là làm ở đây cực kì tập trung và hiệu quả.

Continue reading