Chính thức tốt nghiệp đại học

Ngày 14/09/2018    Cầm trên tay tấm bằng cử nhân đại học, mặc trên mình bộ vest và đứng chụp ảnh với gia đình và bạn bè, vậy là mình đã tốt nghiệp đại học!

Read More