Biết được hai ngoại ngữ là cả một lợi thế

   Về Việt Nam được hai tuần, mình nhận được một offer đi dịch cho một công ty Nhật. Vì cũng khá rảnh nên mình đồng ý đi dịch một ngày cho họ.    Nội dung của công việc dịch là về quản lý dây chuyền sản xuất liên quan tới màn hình TV. Mặc […]

Read More